Espai Jugafira

A l’Espai Jugafira s’ofereix un conjunt d’activitats de qualitat en un espai efímer però molt agradable, on es pot gaudir d’experiències familiars amb una gran interacció d'infants i famílies.  
Malauradament en l’edició del 2019 la climatologia no va ser gens favorable, incidint de forma important a les activitats. Només es va poder gaudir d’una jornada en ple desenvolupament, però amb un resultat i unes valoracions molt positives.

Tot i així, les diferents novetats incorporades en aquesta edició van assolir els objectius fixats:

  • L’espai de l’escenari va generar una nova dinàmica de participació familiar. 
  • La major dotació de personal especialitzat per als ‘espais’ com bàsquet o pinta-cares va reduir els temps d’espera i en conseqüència una millor valoració de l’experiència per part de les famílies

Accessibilitat